Podmínky používání těchto webových stránek

Vítejte na internetových stránkách Podlahy Velinský. Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s následujícími podmínkami, které spolu s pravidly pro ochranu osobních údajů upravují Váš vztah k Podlahy Velinský v souvislosti s užíváním této internetové prezentace.

Termín „Podlahy Velinský“ nebo „my“ označuje majitele této internetové prezentace,  Lukáše Velinského se sídlem 9. května, Holice, 534 01, IČ 69164835. Termín „Vy“ označuje návštěvníka či uživatele internetových stránek umístěných na doméně podlahyvelinský.cz.

Používání těchto stránek se řídínásledujícími podmínkami:

  1. Obsah těchto stránek je určen k poskytování obecných informací o Podlahy Velinský může být změněn bez upozornění.

  2. Provozovatel stránek žádným způsobem neručí za přesnost informací poskytovaných prostřednictvím těchto stránek, použitých jakýmkoli uživatelem k libovolnému účelu.

  3. Vaše využití informací poskytnutých prostřednictvím těchto stránek k jakémukoli účelu je zcela na Vaše riziko. Je zodpovědností každého uživatele ujistit se, že jakékoli produkty, služby či informace dostupné prostřednictvím těchto stránek splňují jeho požadavky.

  4. Neautorizované použití těchto stránek může vést k požadování náhrady způsobené škody a/nebo být klasifikováno jako trestný čin podle charakteru zneužití.

  5. Tyto stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na další webové stránky. Tyto odkazy jsou zařazeny za účelem poskytnutí dalších informací. Umístění těchto odkazů neznamená, že tyto stránky třetích stran schvalujeme či podporujeme. Nemáme žádnou zodpovědnost za obsah odkazovaných stránek.

  6. Vaše používání těchto stránek a jakékoli možné spory s nám související se řídí právním řádem České republiky.

Lukáš Velinský
9. května 901
Holice v Čechách
Pardubický kraj

tel. 604 448 455